Saturday, 30/05/2020 - 00:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đào Xá

Chất lượng giáo dục học kì II

Tổng hợp Chất lượng giáo dục tiểu học học kì II. năm học 2016-2017.
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO XÁ


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC - HỌC KÌ II
Năm học:2016-2017
1. Chất lượng giáo dục

Tổng số học sinh Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Tổng số Tỉ lệ (%) Trong tổng số Tổng số Tỉ lệ (%) Trong tổng số Tổng số Tỉ lệ (%) Trong tổng số Tổng số Tỉ lệ (%) Trong tổng số Tổng số Tỉ lệ (%) Trong tổng số
Số lượng Tỉ lệ (%) Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật
Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%)
I. Kết quả HT 0
0
0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 0
1. Tiếng Việt 376
74


69


81


79


73


HTT 224 59.6 36 48.6 24 2 2.7 1
0 41 59 30 3 4.3 1
1 50 61.7 27 3 3.7 1
1 44 55,7 34 2 2.5 2

53 72.6 34 1 1.4 1

HT 150 39.9 37 50.0 14 1 1.4


28 41 10 2 2.9 1

30 37.0 4 1 1.2 0

35 44,3 13 2 2.5 2
1 20 27.4 5 3 4.1 1

CHT 2 0.5 1 1.4

1 1.2

2.Toán 376
HTT 247 65.7 56 75.7 34 2 2.7 1

55 80 32 4 5.8 1

42 51.9 18 2 2.5

1 53 67,1 38 2 2.5 2

41 56.2 27 2 2.7 2

HT 129 34.3 18 24.3 4 1 1.4


14 20 8 1 1.4 1
1 39 48.1 13 2 2.5 1

26 32,9 9 2 2.5 2
1 32 43.8 12 2 2.7


CHT

3. Đạo đức 376
HTT 232 61.7 46 62.2 31 2 2.7 1

43 62 27 4 5.8 1

32 39.5 15 2 2.5 0
1 52 65,8 38 3 3.8 3

59 80.8 37 4 5.5 2

HT 144 38.3 28 37.8 7 1 1.4


26 38 13 1 1.4 1
1 49 60.5 16 2 2.5 1

27 34,2 9 1 1.3 1
1 14 19.2 2
CHT

4. TN&XH 224
HTT 112 50.0 35 47.3 24 2 2.7 1

45 65 30 4 5.8 1

32 39.5 15 2 2.5

1HT 112 50.0 39 52.7 14 1 1.4


24 35 10 1 1.4 1
1 49 60.5 16 2 2.5 1

CHT

5. Khoa học 152
HTT 112 73.755 69,6 39 2 2.5 2
1 57 78.1 36 1 1.4 1

HT 40 26.324 30,4 8 2 2.5 2

16 21.9 3 3 4.1 1

CHT

6. LS&ĐL 152
HTT 102 67.148 60,8 35 2 2.5 2

54 74.0 33 2 2.7 2

HT 50 32.931 39,2 12 2 2.5 2
1 19 26.0 6 2 2.7


CHT

7. Âm nhạc 376
HTT 202 53.7 37 50.0 26 2 2.7 1

36 52 25 3 4.3 1

32 39.5 15 2 2.5

1 45 57.0 35 2 2.5 2

52 71.2 33 1 1.4 1

HT 174 46.3 37 50.0 12 1 1.4


33 48 15 2 2.9 1
1 49 60.5 16 2 2.5 1

34 43.0 12 2 2.5 2
1 21 28.8 6 3 4.1 1

CHT

8. Mĩ thuật 376
HTT 204 54.3 37 50.0 27 2 2.7 1

36 52 25 3 4.3 2

33 40.7 15 2 2.5

1 45 57.0 32 2 2.5 2
1 53 72.6 33 1 1.4 1

HT 172 45.7 37 50.0 11 1 1.4


33 48 15 2 2.9 1
1 48 59.3 16 2 2.5 1

34 43.0 15 2 2.5 2

20 27.4 6 3 4.1 1

CHT

9. TC, KT 376
HTT 214 56.9 35 47.3 25 2 2.7 1

45 65 30 4 5.8 1

32 39.5 15 2 2.5

1 50 63,3 35 2 2.5 2
1 52 71.2 32
HT 162 43.1 39 52.7 13 1 1.4


24 35 10 1 1.4 1
1 49 60.5 16 2 2.5 1

29 36,7 12 2 2.5 2

21 28.8 7 4 5.5 2

CHT

10. Thể dục 376
HTT 216 57.4 38 51.4 25 2 2.7 1

38 55 26 3 4.3 1

33 40.7 15 2 2.5

1 52 65,8 39 4 5.1 4

55 75.3 35 1 1.4 1

HT 160 42.6 36 48.6 13 1 1.4


31 45 14 2 2.9 1
1 48 59.3 16 2 2.5 1

27 34,2 81 18 24.7 4 3 4.1 1

CHT

11. Ngoại ngữ 233
HTT 110 47.238 46.9 20 3 3.7

1 44 55,7 32 2 2.5 2

28 38.4 19
HT 123 32.743 53.1 11 1 1.2 1

35 44,3 15 2 2.5 2
1 45 61.6 20 4 5.5 2

CHT

12. Tin học

HTT

HT

CHT

13. Tiếng dân tộc

HTT

HT

CHT

II. Năng lực

Đạt T + ĐẠT 374 99.5 73 98.6 38 3 4.1 1

69 100 40 5 7.2 2
1 80 98.8 31 4 4.9 1
1 79 100.0 47 4 5.1 4
1 73 100.0 39 4 5.5 2

Chưa đạt 2 0.5 1 1.4

1 1.2

III. Phẩm chất

Đạt T + ĐẠT 374 99.5 73 98.6 38 3 4.1 1

69 100 40 5 7.2 2
1 80 98.8 31 4 4.9 1
1 79 100.0 47 4 5.1 4
1 73 100.0 39 4 5.5 2

Chưa đạt 2 0.5 1 1.4

1 1.2

IV. Khen thưởng

- Giấy khen cấp trường 207 55,1 42 56,8 28 2 2,7 1

41 59,4 29 2 3.0 1

44 54,3 23 2 2,5

1 43 54,4 33 2 2,5 2

37 50,7 25 1 1,4 1

- Giấy khen cấp trên

V. Chương trình lớp học

Hoàn thành 374 99.5 73 98.6 38 3 4.1 1

69 100 40 5 7.2 2
1 80 98.8 31 4 4.9 1
1 79 100.0 47 4 5.1 4
1 73 100.0 39 4 5.48 2

Chưa hoàn thành 2 0.5 1 1.4

1 1.2

III. HSDT được trợ giảng

IV. HS.K.Tật không ĐG

V. HS bỏ học học kì II

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Quế

Tác giả: BGH
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 53
Tháng 05 : 663
Năm 2020 : 2.624