Thursday, 06/08/2020 - 17:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đào Xá

Kế hoạch chuyên môn

PHÒNG GD & ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO XÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 68 / KH- THĐX

Đào Xá, ngày 25 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH

Chuyên môn năm học 2017 – 2018

 
 


NHNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

          Căn cứ Kế hoạch số 785/KH- PGD&ĐT ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đối với cấp tiểu học;

           Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-THĐX ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Trường Tiểu học Đào Xá về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018;

Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, chuyên môn trường Tiểu học Đào Xá xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

A.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

 - Thuận lợi

+ Trường Tiểu học Đào Xá luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của PGD & ĐT Phú Bình, của Đảng ủy, chính quyền địa phương, có ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệt tình trách nhiệm, phối hợp tốt với nhà trường hoạt động hiệu quả

+ Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên đoàn kết, có trình độ đạt chuẩn trở lên 100%, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề mến trẻ yên tâm công tác.  Nhà trường có đủ phòng học để tất cả các lớp được học 2 buổi/ ngày. Nhà trường có một điểm trường thuận lợi cho công tác chỉ đạo và hoạt động giáo dục .

-  Khó khăn:

+ Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập chính là dựa vào sản xuất nông nghiệp. Một bộ phận nhỏ phụ huynh nhận thức chưa đầy đủ về công tác giáo dục, việc quan tâm chăm sóc đầu tư cho con em học tập còn hạn chế.

+ Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu các phòng chức năng,  môi trường ô nhiễm do gần dân chăn nuôi gia súc, gia cầm… Sân trường đã xuống cấp ảnh hưởng đến hoạt động ngoài giờ lên lớp.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tập trung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện nhà trường.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí.

Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học theo chương trình mới.

Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo cơ hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

Nâng cao về số lượng và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; khuyến khích giáo viên tích cực sử dụng CNTT trong giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Đánh giá khách quan kết quả học tập của học sinh: chấm bài kiểm tra định kỳ, đánh giá học sinh chính xác,...

C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

I.Phát huy hiệu quả,tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

1. Chỉ tiêu:

1.1. Thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc  học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tập trung vào các nhiệm vụ:

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục; không để học sinh “ngồi sai lớp”; không để học sinh bỏ học; không tổ chức thi học sinh giỏi ở tất cả các cấp quản lí; không giao chỉ tiêu học sinh tham gia các cuộc thi khác.

1.2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động:

Giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

Thực hiện việc thay đổi chỗ ngồi học của học sinh trong lớp mỗi tháng/1 lần. Thường xuyên chú ý hướng dẫn học sinh ngồi học đúng tư thế; biết cách cầm bút, cách đặt vở khi viết và cách cầm sách khi đọc.

Tổ chức 2 "Tuần làm quen" đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới, từng bước giúp học sinh quen dần với cách học ở tiểu học và vui thích khi được đi học. Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường

2. Biện pháp thực hiện:

Tổ chức "Tuần làm quen" đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới và cảm thấy vui thích khi được đi học. Tổ chức lễ khai giảng năm học mới trang trọng, gọn nhẹ, vui tươi tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.

Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo ấn tượng sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường.

II. Chất lượng giáo dục toàn diện.

1. Chỉ tiêu:

* NHỮNG CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

TT

Nội dung chỉ tiêu

Kết quả thực hiện

2016 - 2017

Kế hoạch thực hiện

2016 - 2017

SL

%

1

Huy động trẻ ra lớp

74/74

100.0

118/118

100

2

Duy trì sĩ số

376/376

100.0

401

100

3

Kết quả học tập của học sinh

- H. thành chương trình lớp học

376

100.0

401

100

- Chưa hoàn HT trình lớp học

0

0

0

0

- Năng lực:

+ Đạt

376

100

401

100

+ Chưa đạt

0

0

0

0

- Phẩm chất:

+ Đạt

376

100

401

100

+ Chưa đạt

0

0

0

0

- Kết quả đánh giá TX, kiểm tra định kỳ các môn.

- Tiếng Việt:

+ Hoàn thành

374

99.5

401

100

+ Chưa hoàn thành

02

0.5

0

0

- Toán:

+ Hoàn thành

376

100

401

100

+ Chưa hoàn thành

0

0

0

0

- Khoa học (lớp 4,5)

+ Hoàn thành

152

100

158

100

+ Chưa hoàn thành

0

0

0

0

- Sử địa (lớp 4,5)

+ Hoàn thành

152

100

158

100

+ Chưa hoàn thành

0

0

0

0

- Ngoại ngữ (lớp 3,4,5):

+ Hoàn thành

233

100

226

100

+ Chưa hoàn thành

0

0

0

0

- Tin (lớp 3,4,5):

+ Hoàn thành

0

Không học

226

100

+ Chưa hoàn thành

0

0

0

- Kết quả đánh giá thường xuyên các môn còn lại

+ Hoàn thành

376

100

401

100

+ Chưa hoàn thành

0

0

0

0

4

Lên lớp thẳng

374/376

99.5

401

100

Sau khi kiểm tra lại lên lớp

02

0.5

0

0

5

HS hoàn thành chương trình TH

73/73

100

78

100

6

Hiệu quả đào tạo

81/83

97.6

82/83

98.8

7

Học sinh đạt giải TDTT

- Cấp huyện

0

0

1

0.3

- Cấp tỉnh

0

0

0

0

8

Xếp loại giảng dạy

- Tốt

20

100

20

100

- Khá

0

0

0

0

- TB

0

0

0

0

9

- Xếp loại công tác tốt

- Tốt

9

36.0

9

36.0

- Khá

16

64.0

16

64.0

10

Xếp loại hồ sơ

- Tốt

25

100

25

100

- Khá

0

0

0

0

11

Số GV dạy giỏi

- Cấp trường

18

90.0

18

90.0

- Cấp huyện

4

16.0

5

20.0

- Thư viện giỏi cấp huyện

1

4.0

1

4.0

- TPT giỏi cấp huyện

0

0

1

4.0

- GV đọc DC- KC.

+ Cấp trường

16

64.0

18

72.0

+ Cấp huyện

2

8.0

2

8.0

12

Các danh hiệu thi đua:

- Học sinh khen thưởng

207

55.1

229

57.1

- K.T HS có thành tích nổi bật

47

12.5

50

12.5

- Cháu ngoan Bác Hồ

374

99.5

401

100

- Lớp tiên tiến

13

100

14

100

- Chiến sĩ thi đua cơ sở

3

12.0

9

36.0

- Lao động tiên tiến

18

72.0

14

56.0

- Trường

Tiên tiến

Tiên tiến

- Chi bộ

Trong sạch vững mạnh

Trong sạch vững mạnh

- Công đoàn

Vững mạnh Xuất sắc

Vững mạnh Xuất sắc

- Chi đoàn

Mạnh

Mạnh

- Liên đội

Mạnh XS cấp huyện

Mạnh XS cấp huyện

- Tập thể lao động tiên tiến

Không

Tổ 1-2-3; tô 4- 5

- Xây dựng cơ quan văn hoá

Đạt cơ quan văn hoá

Đạt cơ quan văn hoá

2.  Các giải pháp.

a. Kế hoạch giáo dục, chương trình, SGK.

* Thực hiện kế hoạch giáo dục:

- Tổ chức cho 100% số lớp và số học sinh học 2 buổi/ ngày.( Từ 8 đến 9 buổi/ tuần).

- Từng bước nghiên cứu, đổi mới hình thức tổ chức dạy buổi thứ 2 phù hợp với điều kiện của nhà trường và nhu cầu của học sinh. Nghiêm túc thực hiện kế hoạch dạy học theo Hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Tuyệt đối không yêu cầu học sinh làm thêm bài tập ở nhà.  

 * Thực hiện chương trình:

- Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (kỹ năng sống; bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên. Tăng cường giáo dục lịch sử, địa lý địa phương giúp cho học sinh thêm hiểu biết và giáo dục tình cảm và tình yêu quê hương.

-  Dạy Ngoại ngữ và Tin học thực hiện theo Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện dạy 2 tiết/tuần với lớp 3, lớp 5; 4 tiết /tuần đối với lớp 4. Triển khai dạy tiếng Anh phải đảm bảo dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển hai kĩ năng nghe và nói.

- Tiếp tục thực hiện vận dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" ở môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1,2,3 môn Khoa học ở lớp 4,5 theo Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Công văn số 3535 /BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác. Tổ chức sơ kết sau ba năm thực hiện thí điểm để đánh giá rút kinh nghiêm, mở rộng phạm vi triển khai thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên - Xã hội, môn Khoa học thông qua việc áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột. Ban giám hiệu tạo điều kiện và giao quyền cho giáo viên chủ động vận dụng ở mức độ phù hợp. Giáo viên được chủ động bố trí thời gian hợp lý để hướng dẫn học sinh học tập.

- Triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch đối với tất cả các khối lớp, nhà trường bố trí CSVC, trang thiết bị đảm bảo đủ điều kiện cần thiết để dạy theo phương pháp mới.

- Ngoài chuyên đề cấp huyện, cụm, nhà trường tổ chức các chuyên đề sau:

+ Chuyên đề Tiếng Việt lớp 1- CNGD ( cấp trường)

+ Chuyên đề phân môn Tập đọc lớp 2,3,4,5 cấp tổ;

+ Chuyên đề môn Âm nhạc (cấp trường)

+ Chuyên đề môn đạo đức lớp 2, 3,4,5 cấp tổ;

+ Chuyên đề môn Thể dục ((cấp trường)

+ Chuyên đề môn Mỹ thuật dạy theo phương pháp của Đan Mạch (cấp trường) ;

* Sách giáo khoa:

- Đảm bảo 100 % học sinh đến trường đều có sách giáo khoa. Quan tâm tới học sinh khuyết tật, HS có hoàn cảnh khó khăn, học sinh diện chính sách

- Giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh để hướng dẫn việc sử dụng sách; Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh để sách, vở và đồ dùng học tập tại lớp.

* Thiết bị dạy học:

 - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng. Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiết học một cách thiết thực và hiệu quả (tránh lạm dụng và hình thức). Hướng dẫn học sinh tích cực sử dụng bộ đồ dùng học tập đã được trang bị, không để tình trạng đồ dùng tới lớp mà học sinh không được sử dụng.

- Chỉ đạo CBTV kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để sửa chữa và mua sắm bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu. Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học đồng thời quan tâm việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của viên chức phụ trách thiết bị dạy học.

b. Đổi mới phương pháp dạy học:

- Tổ chức dạy học theo hướng hoạt động, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.Tập trung chỉ đạo dạy-học và tổ chức các hoạt động đối với học sinh lớp 1. Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy - học trên cơ sở đảm bảo Chuẩn kiến thức và kỹ năng các môn học, vận dụng linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức phù hợp với trình độ và khả năng nhận thức của học sinh. Giao trách nhiệm cho giáo viên chủ động thực hiện phân phối chương trình môn học theo từng tuần. Mỗi giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy bám sát yêu cầu cơ bản về chuẩn kiến thức và kĩ năng của từng bài.

 -  Kế hoạch dạy học phải thể hiện rõ những hoạt động của giáo viên và học sinh. Kết hợp hài hoà các hình thức và phương pháp tổ chức dạy học sao cho giờ học trên lớp nhẹ nhàng và có hiệu quả cao, tuyệt đối không dạy quá tải, giảm yêu cầu học thuộc lòng, nhớ máy móc nhiều sự kiện, số liệu, câu văn, bài văn mẫu;  Đổi mới và tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới các hoạt động đánh giá học sinh cho giáo viên, tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học.

c. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS:

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về quy định đánh giá học sinh Tiểu học. Thực hiện nghiêm túc các Công văn hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2016/TT, văn bản hợp nhất số 03.

- Tiếp tục đổi mới nhận thức đánh giá bằng nhận xét phù hợp với lứa tuổi học sinh, tránh nhận xét, đánh giá “hành vi đạo đức” của học sinh quá nặng nề, không phù hợp tâm lý học sinh.

- Tổ chức tốt việc kiểm tra định kỳ giữa kỳ I, cuối kỳ I để có kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu, kém vươn lên trong học kỳ II. Ở từng môn học, từng lớp học, không vì thành tích mà vi phạm nguyên tắc chính xác, khách quan trong đánh giá, xếp loại học sinh.

- Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật đánh giá theo Thông tư 39/2009/TTBGD&ĐT ngày 29/12/2009 của Bộ GD & ĐTvề Qui định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Kiểm tra, đánh giá học sinh căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, việc kiểm tra, đánh giá phải góp phần làm giảm sự học tập quá tải ở học sinh. Thực hiện đánh giá học sinh theo hướng động viên, khuyến khích, ghi nhận sự tiến bộ hằng ngày của từng học sinh. Tăng cường đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, trong đó chú trọng nhận xét cụ thể của giáo viên về những nội dung học sinh đã thực hiện được và những nội dung chưa thực hiện được để có kế hoạch động viên, giúp đỡ học sinh kịp thời; Phấn đấu không có học sinh chua hoàn thành chương trình lớp học.

-  Mỗi giáo viên có sổ nhật ký ghi chép hàng ngày của lớp để giáo viên dạy buổi sáng và buổi chiều trao đổi thông tin học sinh, thống nhất nội dung chương trình giảng dạy.

d. Các cuộc thi

* Dành cho học sinh:

- Kiểm tra năng lực viết chữ đẹp.

- Thi đấu các môn thể thao cấp trường, cấp huyện.

- Tổ chức Ngày hội đọc kết hợp tổ chức mít tinh 26-3

- Tham gia vào sân chơi giải toán trên internet, tiếng Anh, giao thông thông minh,… trên internet nhằm nâng cao chất lượng học tập.

* Dành cho giáo viên:

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, huyện.

- Thi GVCN giỏi; thi đọc diễn cảm-kể chuyện cấp trường.

e. Các hoạt động giáo dục khác:

* Công tác y tế:

* Vệ sinh môi trường:

- Thường xuyên tổ chức vệ sinh trường, lớp. giáo viên chỉ đạo học sinh vệ sinh lớp học sạch sẽ. CB, NV tích cực tham gia lao động tạo cảnh quan sư phạm  xanh, sạch, đẹp.

* Phòng chống tai nạn thương tích, Giáo dục an toàn giao thông cho HS:

Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh. Giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng sống cho học sinh thông qua và các hoạt động ngoại khoá tại nhà trường, xây dựng trường học an toàn.

III. Quy mô trường lớp; Chất lượng phổ cập GDTH đúng độ tuổi - XMC; Xây dựng CSVC, trường chuẩn quốc gia:

1.Chỉ tiêu kế hoạch trường lớp:

- Tổng số lớp: 14 lớp; Tổng số học sinh: 401 em:

- Trong đó:  Nữ: 198 em; Dân tộc: 26 em.  Khuyết tật: 3 em.

2. Chỉ tiêu chất lượng phổ cập GDTH đúng độ tuổi và XMC:

- Phấn đấu và duy trì xã hoàn thành phổ cập GD Tiểu học đúng độ tuổi - XMC mức độ 3.

- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%.

- Tỷ lệ hoàn thành chương trình lớp học: 100%.

- Không có tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.

- Tỷ lệ học sinh 11 tuổi HTCTTH 82/83 đạt tỷ lệ: 98.8 %;

- Số học sinh học 2 buổi/ngày: 401 em đạt 100%.

3. Xây dựng CSVC; trường chuẩn quốc gia:

- Tham mưu với UBND huyện, UBND xã tăng cường đầu tư xây dựng CSVC trong nhà trường theo tiêu chí trường chuẩn Quốc gia mức 2. Cụ thể là:

+ XD cảnh quan nhà trường thân thiện, đảm bảo xanh - sạch - đẹp.

+ Đề nghi xây dựng thêm 8 phòng học cao tầng.

+ Đề nghị phụ huynh làm lại nhà xe học sinh. Xây nhà bảo vệ. Đổ tiếp sân bê tông.

4. Các biện pháp thực hiện:

- Duy trì tốt số lượng học sinh theo kế hoạch đầu năm, vận động tối đa số trẻ trong độ tuổi ra lớp. Kết hợp với trường THCS, trường mầm non, điều tra số dân theo các độ tuổi  trong toàn xã đảm bảo kịp thời chính xác, lập các bảng biểu, hoàn thiện hồ sơ phổ cập GDTH đúng độ tuổi & XMC. Mở các chuyên đề, giáo viên tự nghiên cứu, nâng cao chất lượng dạy và học.

- Tích cực tham mưu có hiệu quả với các cấp các ngành để tăng cường nguồn kinh phí xây dựng CSVC trong nhà trường, tiến hành tự kiểm tra đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn theo trường chuẩn Quốc gia, duy trì trường chuẩn mức độ I.

IV. Nâng cao chất lượng đội ngũ:

1. Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên:

- Tổng số:  25.  Trong đó   + Nữ: 23. + Biên chế: 19. + Hợp đồng : 06. + Đảng viên: 10.

- Trình độ:  + Đại học: 13. + Cao đẳng: 05. + Trung cấp: 07.

2. Chỉ tiêu

* Đánh giá phân loại cuối năm (theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học).

Tổng số giáo viên: 20  Đ/C.

+ Xuất sắc:    8/20 đ/c  -  Đạt tỷ lệ:  40.0 %.

+ Khá:           12/20 đ/c   -  Đạt tỷ lệ:  60.0 %.

+ Trung bình : 0 đ/c  -  Đạt tỷ lệ:  0 %.

*Chỉ tiêu đánh giá xếp loại viên chức: Tổng số viên chức: 24 đ/c.

+ HTXSNV : 10/25 đ/c

+ HTTNV: 14/25 đ/c

+ HTNV: 0 đ/c

-Đạt tỷ lệ: 41.7 %.

- Đạt tỷ lệ: 58.3 %.

- Đạt tỷ lệ: 0 %.

*Đánh giá xếp loại chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: Đạt loại Xuất sắc.

3. Các biện pháp thực hiện:

Thực hiện tốt Chỉ thị số 40/CT- TW của Ban bí thư TW Đảng về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Xây dựng củng cố quản lý, động viên tốt đội ngũ cán bộ quản lý và đánh giá đội ngũ GV theo quy định chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học ban hành theo QĐ số 14/ 2007 QĐ/BGD & ĐT ngày 4/ 5/ 2007 của BGD & ĐT. Cuối năm thực hiện tốt đánh giá GV Tiểu học theo quy định về chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học. Tăng cường công tác dự giờ thăm  lớp và công tác thanh kiểm tra giáo viên.

+ Công tác bồi dưỡng đội ngũ:

- Tăng cường tổ chức các chuyên đề ở các khối lớp, mỗi tổ thực hiện 3 chuyên đề trở lên trong năm. Đặc biệt chú trọng chuyên đề sử dụng PP bàn tay nặn bột trong giảng dạy môn TNXH lớp 1,2,3 và môn khoa học lớp 4,5. Tăng cường bồi dưỡng GV sử dụng máy vi tính và giảng dạy giáo án điện tử.

- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng GV và CBQL trong năm do phòng tổ chức. Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và thẩm định giáo viên giỏi cấp trường, tham gia có hiệu quả ở cấp huyện.

+ Thực hiện tốt quy chế chuyên môn:

-  Đánh giá HS theo đúng Thông tư 22/2016 ngày 22/9/2016 của BGD&ĐT. Đảm bảo lên lớp đúng giờ quy định. Dạy đủ, dạy đúng theo phân phối chương trình và thời khoá biểu. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh.

-  Có đủ bài soạn theo quy định. Đủ các loại hồ sơ sổ sách theo điều lệ trường TH. Bài soạn thể hiện đổi mới về phương pháp. Thường xuyên quan tâm động viên HS, chữa bài cho học sinh chu đáo và hướng dẫn học sinh tự sửa chữa lỗi sai…

V. Công tác quản lý:

1. Công tác kiểm tra nội bộ, kiểm định chất lượng:

a. Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra đột  xuất: 100% số giáo viên.

- Kiểm tra định kỳ: 100%  số giáo viên.

- Kiểm tra toàn diện: 7 đ/c đạt tỷ lệ 31%.

- Kiểm tra chuyên đề: Thư viện + Thiết bị (2 lần); CSVC (2 lần); kiểm tra toàn diện nhà trường (1 lần); y tế  (1 lần); đoàn thể  (1 lần).

- Tiến hành kiểm định chất lượng trong nhà trường, đảm bảo đánh giá đúng thực trạng chất lượng để từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp đảm bảo chất lượng dạy và học. Trong mỗi lần kiểm tra phải chú ý đến việc tư vấn và thúc đẩy, sự tiến bộ sau kiểm tra.

b. Các biện pháp:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết về công tác kiểm tra nội bộ, triển khai cho tất cả cán bộ giáo viên hiểu được nội dung và ý nghĩa của công tác kiểm tra. Tăng cường kiểm tra đột xuất GV về việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế đơn vị và chất lượng dạy học cả về hồ sơ và giờ dạy, tạo cho giáo viên có nhận thức đúng đắn về việc kiểm tra đột xuất, sẵn sàng đón người vào kiểm tra.

- Tăng cường kiểm tra chuyên đề phù hợp từng thời điểm trong năm học (nề nếp học sinh của từng lớp, hồ sơ chuyên môn, dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học, đổi mới phương pháp dạy học tích cực...).

- Tổ chức kiểm tra định kì đối với từng giáo viên 1 năm 4 lần: Giữa kì I, cuối kì I, giữa kì II, cuối kì II. Tăng cường kiểm tra để có các căn cứ minh chứng cho việc đánh giá phân loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

2. Thi đua, khen thưởng:

a. Chỉ tiêu tập thể:

- Trường: Tiên tiến.

- Công đoàn: Vững mạnh Xuất sắc.

- Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

- Chi đoàn: Vững mạnh.

- Liên Đội: Mạnh Xuất sắc cấp huyện.

b. Chỉ tiêu đối với CBGVNV:

- Đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 10 Đ/C.

- Danh hiệu lao động tiên tiến: 15 Đ/C.

c.  Các biện pháp:

- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động để CBGVNV và học sinh có nhận thức đúng đắn về công tác thi đua "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua". Xây dựng tiêu chí thi đua, tất cả CBGVNV cùng tham gia đóng góp và nghiêm túc thực hiện.

- Tổ chức cho CBGVNV đăng ký thi đua. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện giám sát công tác thi đua.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua từng đợt có sơ kết rút kinh nghiệm. Có cơ chế động viên khen thưởng kịp thời thỏa đáng các cá nhân tập thể thực hiện tốt công tác thi đua.

- Đánh giá công tác thi đua phải đảm bảo khách quan công bằng, chính xác. Làm tốt công tác tổng kết rút kinh nghiệm.

3. Công tác quản lý, chỉ đạo:

a/ Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn:

- Tổ chức cho CBGV học tập quy chế chuyên môn. Học tập nghiên cứu và thực hiện đánh giá kết quả học tập của HS theo Thông tư 22/2016 này 22/9/2016. Xây dựng kế hoạch của cá nhân, tổ chuyên môn và các bộ phận, duyệt với ban giám hiệu ngay từ đầu năm.

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc CBGV thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong việc thực hiện quy chế chuyên môn.

- Động viên khen thưởng các cá nhân thực hiện tốt quy chế chuyên môn và xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn.

b/ Công tài chính phục vụ chuyên môn:

- Thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ công khai minh bạch rõ ràng và chính xác các khoản chi cho hoạt động chuyên môn. Tích cực tham mưu có hiệu quả để huy động tối đa các nguồn lực kinh phí đầu tư cho hoạt động chuyên môn trong nhà trường.

c/ Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy học:

- Làm tốt công tác tuyên truyền về ích lợi của ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong dạy học, xác định việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học là yêu cầu bắt buộc. Tăng cường đầu tư tạo mọi điều kiện thuận lợi cho CBGVNV ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giảng dạy.

- Cập nhật các văn bản, số liệu, danh sách và những thông tin cần thiết của CBGVNV và học sinh được lưu trữ trong máy vi tính. Chỉ đạo soạn giáo án trên máy vi tính, ứng dụng để soạn giáo án điện tử trình chiếu trong dạy học. Khai thác có hiệu quả các thông tin trên mạng Internet. Đưa nội dung ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học là một tiêu chí để xét thi đua và đánh giá phân loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

4/ Thông tin báo cáo:

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo trong nhà trường và của nhà trường đối với các cấp các ngành.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2017- 2018 của  Trường Tiểu học Đào Xá được xây dựng dựa trên kế hoạch của nhà trường và được thông qua hội đồng sư phạm ngày 27 tháng 9 năm 2017.

Chuyên môn nhà trường rất mong sự quan tâm chỉ đạo của phòng Giáo dục & Đào tạo Phú Bình để nhà trường thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2017- 2018./.

Nơi nhận:

- BGH;

- Các tổ cm, gv( TH);

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Quế

KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

9/2017

- Ổn định tổ chức, phân công chuyên môn cho giáo viên.

- Lên thời khoá biểu, quy chế chuyên môn.

- Tổ chức ngày Khai giảng năm học 2017-2018 vào ngày 5/9/2017.

- Tổ chức cho CBGVNV học tập chính trị và các văn bản chỉ thị của ngành, quy chế đơn vị.

- Củng cố và duy trì tốt các nề nếp học sinh.

- Hoàn thiện các báo cáo chuyên môn đầu năm với PGD.

- Các cá nhân, tập thể tổ đăng ký các danh hiệu thi đua 2017-2018

-Tổ chức tốt hội nghị CBVC năm học 2017- 2018

- Kiểm tra chuyên đề, đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn.

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và CMC năm 2017

- XD kế hoạch và triển khai hoạt động “Phòng chống tai nạn thương tích cho HS”;

- Tổ chức chuyên đề môn T Việt CNGD cấp trường; môn tập đọc từ khối 2 đến khối 5,

- Chỉ đạo CBTV xây dựng hồ sơ thư viện tiên tiến; chỉ đạo dạy 2 tiết đọc thư viện / tháng/1 lớp.

- Dự chuyên đề cấp huyện môn Mỹ thuật, âm nhạc, thể dục.

- H.trưởng
- P. hiệu trưởng
- BGH, CB-GV

- TPT+ GV
- Hiệu trưởng

- BTĐ

- BGH và CTCĐ
- BGH và CTCĐ
- BGH

- P H.trưởng

- Phó H.trưởng

-P. H.trưởng, Gv chuyên, Gv cốt cán

- BGH, CBTV

-PHT, GVMT

10/2017

- Tổ chức thi GVDG cấp trường, chọn đội tuyển dự thi cấp huyện.

- Nộp danh sách GV dự thi cấp huyện về PGD.

- Tổ chức chuyên đề môn Âm nhạc cấp trường.

- Kiểm tra chuyên đề; kiểm tra hồ sơ quy định.

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV- Kiểm tra hồ sơ GV dạy lớp 1-2.

- Kiểm tra toàn diện 2 GV.

- Phát động đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN từ ngày 15/10- 20/11.

- Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày phụ nữ VN 20/10.

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo tự đánh giá và triển khai công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng.

- Thi GVG cấp huyện trường, cấp huyện.

- BGH, TTCM
- Phó H. trưởng
- PHT, GV âm nhạc
- BGH+TT
- BGH + TT

- Phó H.trưởng

- CTCĐ

- BGH,

11/2017

-Tổ chức thao giảng học kỳ 1- kết thúc trước ngày 15/11/2017.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên khối 3.

- Tổ chức sơ kết thi đua đợt 1.

- Tổ chức các hoạt động của HS chào mừng ngày nhà giáo VN.

- Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11..

- Tổ chức kiểm tra toàn diện 2GV

- Tổ chức kiểm tra giữa HKI.

- Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp và kiểm tra đột xuất.

- Làm hồ sơ báo cáo kết quả kiểm định chất lượng trường tiểu học.

- Tổ chức chuyên đề môn Thể dục cấp trường.

- Phó H.trưởng
- H. trưởng+CTCĐ
- TPT+GV
- BGH+BCHCĐ
- BGH + TT
- PHT, TT, GV,HS
- P.Hiệu trưởng, TT

- HT, PHT

12/2017

- Tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế đơn vị.

- Tổ chức kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.

- Tổ chức chuyên đề môn mỹ thuật cấp trường.

- Các lớp tiếp tục trang trí lớp học theo mô hình Trường học mới.

- Kiểm tra hồ sơ Gv dạy khối 4,5.

- Kiểm tra hồ sơ CBTV.

-BGH+ TT
- PHT, GVMT

1/2018

- Tổ chức kiểm tra cuối kỳ I.

- Tăng cường chỉ đạo và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thời gian kết thúc học kỳ I vào ngày 20/1/2018, chương trình học kỳ II từ ngày 23/01/2018.

- Nộp sơ kết Học kỳ 1

- Tổ chứcxét thi đua và sơ kết kỳ I.

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ lần 2 cho học sinh.

- Tăng cường dự giờ thăm lớp.

- Kiểm tra toàn diện 2 đồng chí.

- Tổ chức chuyên đề môn đạo đức cấp tổ.

- BGH

- BGH
- Hiệu trưởng
- HT+ Ban TĐ
- HT, NVYT
- BGH
- BGH+TT, GVCC

2/2018

- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất.

- Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu

- Chỉ đạo nghỉ tết nguyên đán đúng thời gian quy định đảm bảo an toàn, vui vẻ phấn khởi, tiết kiệm.

- Phát động trồng cây, tổ chức thực hiện và báo cáo số liệu cụ thể.

- Phát động thi đua chào mừng ngày 8/3 và 26/3 từ ngày 26/2 - 26/3.

- BGH+TT
- GV
- PHT+ GVBD
- BGH
- BGH
-BGH+CTCĐ +TPT

3/2018

- Tổ chức thao giảng chào mừng ngày 8/3 và 26/3.

- Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày 8/3 và 26/3.

- Bình xét thi đua đợt 26/3.

- Tăng cường công tác kiểm tra dưới nhiều hình thức khác nhau.

- P Hiệu trưởng
HT,CTCĐ,BTĐ
- Ban thi đua
- BGH + TT

4/2018

- Tổ chức thi các môn thể thao đối với học sinh.

- Tăng cường công tác phụ đạo học sinh chậm tiến bộ. Rèn học sinh có năng khiếu.

- Hoàn thiện sáng kiến kinh nghiệm.

- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 và 19/5.

- Kiểm tra hồ sơ GV các khối lớp.

- P Hiệu trưởng
- BGH+GVBD
- CBGVNV
- HT và CTCĐ

-BGH

5&6
2018

- Chỉ đạo thực hiện chương trình và kế hoạch ôn tập.

- Tổ chức kiểm tra cuối năm học.

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, đánh giá xếp loại HS.

- Tổ chức xét SKKN, xét duyệt thi đua cuối năm.

- Tổ chức duyệt các danh hiệu HS, kết quả lên lớp ở lại.

- Tổ chức xét duyệt kết quả học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tổ chức lễ ra trường cho các em

- Hoàn thiện báo cáo tổng kết năm học với phòng GD - Tiến hành đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học, đánh giá xếp loại CBCCVC.

- Tổ chức bế giảng và tổng kết năm học.

- Bàn giao học sinh về nghỉ hè cho BCH đoàn xã.

- Xây dựng kế hoạch ôn tập hè cho học sinh và kiểm tra lại những HS chưa hoàn thành chương trình TH.

- Kiểm kê tài sản, Phân công trực hè .

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hè.

- BGH
- BGH
- BGH +TT
- Ban thi đua
- BGH+TPT+GV
- BGH

- Hiệu trưởng

- Hiệu trưởng
- BGH+TPT
- BGH và TPT

- Hiệu trưởng
- BGH

7&8/
2018

- Điều tra số trẻ trong độ tuổi toàn xã.

- Tổ chức các chuyên đề tại trường

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh lớp 1

- Tổ chức học tập các văn bản chỉ thị của ngành.

- Chuẩn bị các điều kiện thiết yếu cho khai giảng năm học mới.

- Gv
- P Hiệu trưởng
- BGH
- Hiệu trưởng
- Hiệu trưởng


Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 9
Tháng 08 : 36
Năm 2020 : 4.041