Thursday, 06/08/2020 - 16:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đào Xá

Kế hoạch hoạt động công đoàn

     CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC PHÚ BÌNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CĐ CƠ SỞ TIỂU HỌC ĐÀO XÁ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                  

           Số:    /KH- CĐĐX                                  Đào Xá, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

Năm học 2017-2018

 

  Kính gửi: - BTV công đoàn giáo dục Phú Bình

                   - Chi Bộ, BCH công đoàn trường Tiểu học Đào Xá.

        Năm học 2017-2018 Công đoàn huyện Phú Bình tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2018-2023. BCH Công đoàn Trường Tiểu học Đào Xá xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2017- 2018 với những nội dung cụ thể như sau:

        1. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động CB, NG, NLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết chủ trương công tác của Công đoàn; xây dựng và phát triển đội ngũ.

       1.1.  TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ LAO ĐỘNG.

    + Tổng số CBGV, CNV: 25, Nữ: 23 (chiếm %).

    Tổng số CNVCLĐ trong biên chế: 21, nữ 19

    Số LĐ ngoài biên chế được ký hợp đồng: 6 (nữ: 6),

trong đó số được đóng BHXH, BHYT là 6 đ/c.

    + Tổng số đoàn viên công đoàn: 25,  Nữ: 23

    + Tổng số Đảng viên: 10 (chiếm 40 %)

trong đó nữ: 8 ( chiếm 80%)

    - Phối hợp cùng nhà trường tổ chức, vận động 100% ĐVCĐ tham gia học tập, nghiên cứu, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Công đoàn cấp trên; chương trình kế hoạch thực hiện Nghị quyết 29 và chỉ thị nhiệm vụ năm học của Ngành, đặc biệt là các nhiệm vụ mới, nội dung mới thực hiện đổi mới hoạt động giáo dục và đào tạo qua đó nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và lập chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể của công đoàn trong cả năm học.

 - Vận động ĐVCĐ tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm và nghiệp vụ công tác; xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; nêu gương trong tập thể, không chạy theo thành tích, không làm hình thức, đại khái, buông xuôi để bình chọn được những người thực sự là tấm gương tiêu biểu.

  - Tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước.

  - BCHCĐ đã tham mưu với Lãnh đạo nhà trường bố trí, phân công chuyên môn, sắp xếp thời khoá biểu, kế hoạch công tác, hội họp; phối hợp tổ chức các hoạt động; tham mưu sử dụng CSVC, thư viện, thiết bị dạy học ... hợp lý, khoa học, tôn trọng hoạt động học tập của học sinh và công việc của CB-GV-VC.

  1.2. Tăng cường giám sát, chủ động tham mưu đề xuất giải pháp thực hiện những quy định của pháp luật đối với cán bộ, nhà giáo (như BHXH, BHYT, chế độ nghỉ ốm, thai sản, khám sức khỏe và an toàn cho người LĐ, tích cực tham mưu với nhà trường để tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho giáo viên, tổ chức Hội nghị công chức viên chức xong trước tháng 10/2017). Tăng cường giám sát việc thực hiện 3 công khai theo Thông tư 09/2009/BGDĐT; tham mưu, phối hợp thực hiện đầy đủ nội dung, thời gian và các bước tiến hành Hội nghị CBCCVC trong năm học; xây dựng và thực hiện được kế hoạch hoạt động của Thanh tra nhân dân nhà trường; tổ chức đối thoại dân chủ tại cơ sở tại Hội nghị CBCCVC và các kỳ họp toàn thể nhà trường,  theo tháng, học kỳ và cả năm học.

  1.3. Đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBGV, VC theo hướng:

  - Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế thi đua, khen thưởng của đơn vị: Bám sát yêu cầu và các tiêu chí của cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, chuẩn nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng để nhìn nhận, đánh giá nâng cao chất lượng và hiệu quả thi đua; tạo môi trường thuận lợi bồi dưỡng, nhân điển hình và khuyến khích động viên kịp thời người lao động; chú trọng việc vinh danh và xét nâng lương sớm cho người có thành tích cao.

 - Tăng cường XHH việc động viên CB, GV, NV đăng kí danh hiệu cao; chăm lo học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; Tiếp tục vận động đoàn viên tham gia quỹ Khuyến học của Công đoàn với mức 100.000đ/người/năm với quy chế thưởng như sau: chi cho con, cháu ruột (nội- ngoại) của ĐVCĐ đang theo học từ cấp THPT trở xuống, HS thi đỗ đại học, HS thi đạt Hs giỏi các cấp, Hs giỏi, tiên tiến .

 - Chủ động xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ Tham quan, quỹ Hỗ trợ khó khăn hợp lý. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đoàn viên công đoàn tham gia các cuộc vận động từ thiện xã hội theo phân cấp quản lý; tiếp tục vận động người lao động tham gia quỹ “Mái ấm công đoàn-Hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục (mỗi nhà giáo, người LĐ đóng góp 20.000đ/người/5 năm-với những người chưa tham gia).

 Duy trì và chủ động tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan học tập, nghỉ mát cho CNVC, LĐ; khuyến khích mở rộng hoạt động giao lưu theo cụm, khu vực nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học:

       + Tổ chức giao lưu văn nghệ giữa 3 tổ vào 20.10; chọn đội tuyển dự Hội diễn văn nghệ do Liên đoàn lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức vào dịp 20.11.

       + Tổ chức mít tinh ôn truyền thống ngày Quốc tế phụ nữ vào 8.3.

       + Tổ chức cho ĐVCĐ tham quan nghỉ mát tại Hạ Long vào tháng 6/2018.

  2. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định.

 2.1. Nắm được tình hình đội ngũ (năng lực, sức khỏe, gia cảnh, điều kiện, nguyện vọng…) để phản ánh kịp thời và tham mưu với Lãnh đạo đơn vị việc bố trí, phân công lao động; phối hợp tổ chức các hoạt động đảm bảo hợp lý, khoa học, tôn trọng hoạt động học tập của học sinh và công việc của CB, GV, NV.

2.2. Tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CB, NG, NLĐ, chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện việc khám sức khỏe cho người lao động; việc thực hiện an toàn, vệ sinh và bảo hộ lao động; tham mưu, phối hợp thực hiện đầy đủ nội dung, thời gian và các bước tiến hành Hội nghị CBCCVC (theo hướng dẫn của LĐLĐ huyện Phú Bình); xây dựng và thực hiện được kế hoạch hoạt động của Thanh tra nhân dân cơ sở; tổ chức đối thoại dân chủ tại cơ sở tại Hội nghị CBCCVC và các kỳ họp toàn thể nhà trường, đơn vị theo tháng, học kỳ và năm học.

 2.3. Đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động theo hướng:

 - Tham gia rà soát, bổ sung, hoàn thiện và phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế thi đua- khen thưởng của đơn vị: căn cứ vào các tiêu chí của cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, các quy định về chuẩn nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng và nhiệm vụ của mỗi cá nhân trong năm học để tham gia đánh giá chất lượng đội ngũ và công tác thi đua đảm bảo chính xác và hiệu quả; tạo môi trường thuận lợi bồi dưỡng và khuyến khích động viên kịp thời người lao động có thành tích tiêu biểu; chú trọng việc vinh danh và xét nâng lương sớm cho người có thành tích cao đồng thời góp ý chân thành, xây dựng, đánh giá đúng mức kết quả lao động của mỗi đoàn viên công đoàn, không chạy theo thành tích.

- Tăng cường vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội tham gia XHH việc động viên CB, GV, NV có nhiều thành tích; chăm lo học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; Tiếp tục vận động đoàn viên tham gia quỹ Khuyến học của Công đoàn cơ sở dưới nhiều hình thức (phấn đấu tối thiểu 100.000đ/người/năm).

- Chủ động xây dựng và quản lý quỹ Tham quan- Du lịch, quỹ Hỗ trợ khó khăn của cơ sở (10.000đ/người/ tháng). Thực hiện đầy đủ trách nhiệm tham gia các cuộc vận động từ thiện xã hội theo quy định; tiếp tục vận động người lao động tham gia quỹ “Mái ấm công đoàn - Hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục” theo Nghị quyết CĐGDVN giai đoạn 2012-2017 (mỗi nhà giáo, người LĐ đóng góp 20.000đ/người/5 năm - đối với những người chưa tham gia).

- Tiếp tục phối hợp cùng chuyên môn tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan học tập, nghỉ mát cho CNVC, LĐ; khuyến khích mở rộng hoạt động giao lưu theo cụm, khu vực, địa phương nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học.

- Thực hiện đặt mua và đọc báo Lao động tại cơ sở.

- Tích cực chuẩn bị tham gia Hội diễn văn nghệ do LĐLĐ huyện và Phòng GD&ĐT huyện Phú Bình lần thứ tổ chức vào tháng 11/2017) hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

 3. Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CB, GV và NLĐ.

 BCH Công đoàn phối hợp với chuyên môn :Tổ chức và phát động các phong trào thi đua  “Dạy tốt-Học tốt”. Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo dân chủ, kỷ cương, thực sự công bằng và trung thực, khách quan, khuyến khích được sự sáng tạo của CB, NG, NLĐ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn năm học của ngành và của trường.

- Tổ chức thi đua “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”  phấn đấu trở thành người giáo viên dạy giỏi, người CBQL giỏi, người cán bộ tận tụy, gương mẫu, là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo. Công đoàn luôn quan tâm, chia sẻ những khó khăn, động viên kịp thời CB, NG, NLĐ tham gia các cuộc thi chuyên môn nghiệp vụ được tổ chức trong năm học: Thi GVDG cấp trường, cấp huyện. Hỗ trợ thi GV cấp  huyện 100 000đ/1người/1đợt, tham gia các hoạt động VHVN-TDTT mức  50 000đ/người/đợt.

- Phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong ngành Giáo dục là thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, BCHCĐ cần vận động CB, NG, NLĐ rèn luyện đạt chuẩn về chất lượng công tác, là người tư vấn tích cực cho các hoạt động giáo dục rèn luyện của học sinh.

 - Động viên đoàn viên công đoàn tham gia nhiệt tình, khắc phục khó khăn phấn đấu thực thiện tốt công tác phổ cập giáo dục của bậc học, ngành học, BCHCĐ cần phối hợp với chuyên môn động viên CBGV nêu cao tinh thần trách nhiệm, dạy học và công tác có hiệu quả để lôi cuốn, thuyết phục học sinh hăng hái đến trường.

 - Phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” đã được cụ thể là “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà”, quan tâm nâng cao chất lượng thực sự của phong trào; lồng ghép việc tổ chức phong trào này trong thực hiện nhiệm vụ năm học, đã có:

 +  10 ĐVCĐ đăng ký CSTĐCS.

 +  14 ĐVCĐ đăng ký LĐTT.

 + 1 đ/c đăng ký HTNV.

 - Phong trào Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây cơ quan văn hóa phải gắn với việc xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa, BCHCĐ tăng cường vận động đoàn viên thực hành giao tiếp ứng xử văn hóa; có hành vi, thái độ nghiêm túc trong các hoạt động hội họp, sinh hoạt tập thể thể hiện là nhà giáo văn hóa; Phấn đấu 100% ĐVCĐ đạt gia đình văn hóa ở khu dân cư.

 Để các phong trào thi đua trên phát huy được tác dụng BCHCĐ phải vận động đoàn viên thường xuyên nêu cao ý thức trách nhiệm thực hiện cuộc vận động: “Dân chủ-Kỷ cương -Tình thương -Trách nhiệm” và “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, có bình xét thi đua cuối năm đúng quy trình của cấp trên.

 4. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 4.1. Góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ và cơ quan vững mạnh:

 - Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC. Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CBCCVC; tổ chức đối thoại dân chủ tại các hội nghị do chuyên môn và công đoàn tổ chức.

 - Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

 - Thực hành dân chủ, nêu cao trách nhiệm của đoàn viên và tổ chức công đoàn khi góp ý cho cá nhân và tập thể dựa trên các qui định về chuẩn nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng, qui định về đạo đức nhà giáo và các qui chế đã được xây dựng tại đơn vị.

 - Vận động mọi đoàn viên công đoàn là đảng viên gương mẫu thực hiện yêu cầu của các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

 - Giới thiệu cho Đảng 1 công đoàn viên ưu tú để đề nghị bồi dưỡng và xem xét kết nạp,

  4.2. Chỉ đạo xây dựng CĐCS vững mạnh:

  Xây dựng CĐCS thực sự là chỗ dựa tin cậy cho người lao động. Thực hiện mô hình CĐCS 3 có-3 không)

  - Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động công đoàn, kế hoạch hoạt động UBKT và hoạt động TTND bám sát Chỉ thị nhiệm vụ năm học, Nghị quyết Công đoàn cấp trên và thực tiễn của đơn vị .

- Kiện toàn BCH công đoàn vào tháng 9/2017.

- Lập đủ hồ sơ của CĐCS .

- Chủ động bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở theo hướng:

+ Phổ biến đầy đủ Nghị quyết Công đoàn cấp trên.

+ Xây dựng tủ sách công đoàn lưu giữ tài liệu để cán bộ và đoàn viên công đoàn  được tiếp cận, nghiên cứu các tài liệu và văn bản về chế độ chính sách người lao động, các loại biểu mẫu thống kê báo cáo tình hình hoạt động công đoàn ở cơ sở và báo Lao động để chủ động nắm thông tin, phản ánh đúng kết quả ở đơn vị mình.

+ Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn CBCĐCS do công đoàn Giáo dục tổ chức.

- Tổ chức sinh hoạt công đoàn theo đúng Điều lệ CĐVN, có biên bản ghi chép đầy đủ nội dung các Hội nghị BCH và Hội nghị toàn thể.

- Tổ chức bình xét đánh giá hoạt động công đoàn, phối hợp đánh giá thi đua năm học theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan.

- Phổ biến quy chế và tổ chức thực hiện trách nhiệm giám sát và phản biện xã hội theo hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên.

      5. Đẩy mạnh công tác nữ công và phong trào “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà”:

- Lập kế hoạch hoạt động nữ công năm học; phối hợp lồng ghép các hoạt động chung và thực hiện đánh giá cuối năm học.

- Tập trung chỉ đạo cụ thể, lượng hóa mức đánh giá Giỏi việc trường- Đảm việc nhà. Phấn đấu có từ 88,4% trở lên nữ Gv đạt giỏi việc trường- đảm việc nhà.

+ 23/23 ĐVCĐ đạt phụ nữ 2 giỏi.

6. Công tác tài chính- công tác kiểm tra:

- Công tác tài chính: BCH CĐ tăng cường củng cố hồ sơ chứng từ tài chính công đoàn; quản lý tốt các nguồn thu (gồm cả quỹ tự có, quỹ khuyến học, quỹ trợ giúp khó khăn của cơ sở); giám sát, đôn đốc việc thực hiện trích nộp 2% KPCĐ theo quy định. Các khoản thu, chi đảm bảo hợp lệ, hợp pháp, đúng mục đích và hiệu quả theo các hướng dẫn mới về tài chính công đoàn của TLĐ năm 2014; thực hiện báo cáo cấp trên số liệu chính xác và đúng thời gian.

- Công tác kiểm tra:

+  BCHCĐ chỉ đạo đ/c phụ trách công tác kiểm tra của công đoàn lập kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch đã xây dựng.

+ UBKTCĐ kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng đoàn viên, giúp BCH giải quyết những thắc mắc nảy sinh trong thực hiện Điều lệ, các Nghị quyết của Công đoàn và việc thu nộp, đóng góp sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động công tác công đoàn năm học 2017-2018 của CĐCS trường Tiểu học Đào Xá, yêu cầu các đồng chí CB, ĐVCĐ nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Chi bộ - BGH nhà trường; - Các uv Bch, tổ Công đoàn

- Lưu HSCĐ Đv

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Thị Quế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HÀNG THÁNG

Năm học: 2017 - 2018

Tháng/ năm

Nội dung công tác

Người

thực hiện

 

 

 

8

2017

 

- Tham gia HN quản lý do PGD tổ chức.

- Tham gia hoạt động phối hợp công đoàn- chính quyền về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hè 2017.

- Cùng nhà trường hoàn thiện Hồ sơ cuối năm học 2016-2017.

- Dự tổng kết năm học 2016– 2017 tại phòng GD, cùng nhà trường chuẩn bị mọi điều kiện để b­ước vào năm học mới

- Thăm hỏi ốm đau đối với ĐVCĐ, thân nhân ĐVCĐ

- Tổ chức tặng quà sinh nhật cho ĐVCĐ.

- Tham gia các hoạt động cùng chuyên môn.

- Động viên CB-GV tham gia học tập chính trị hè.

 

-HT, CTCĐ

 

-BCH, phối hợp với chính quyền

-HT, CTCĐ

- BCH, ĐVCĐ

- BCH,

- BCH, ĐVCĐ

- BCH

 

 

 

9

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cùng nhà trường tổ chức tốt khai giảng năm học mới, tham mưu Hội CNHS làm nhà để xe cho học sinh, lắp điện tại các lớp học.

- Tham gia xây dựng các tiêu chí thi đua năm học 2017-2018

- Họp BCH xây dựng kế hoạch công tác công đoàn năm học 2017-2018; thống nhất đăng ký thi đua của Công đoàn. Cùng nhà trường chuẩn bị các nội dung cho hội nghị CBCCVC;

- Thăm hỏi ốm đau đối với ĐVCĐ, thân nhân ĐVCĐ

- Tổ chức tặng quà sinh nhật cho ĐVCĐ.

- Tham gia các hoạt động cùng chuyên môn.

 

-Ban CH, ĐVCĐ

- CTCĐ.

- BCH, ĐVCĐ

 

- BCH, ĐVCĐ

- CB, ĐVCĐ

- BCH, ĐVCĐ

- BCH, ĐVCĐ

 

10

2017

 

- BCH hoàn thiện các văn bản ĐKTĐ về công đoàn ngành.

- Ban nữ công xây dựng kế hoạch giao lưu văn nghệ giữa 3 tổ chuyên môn nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Chọn đội tuyển giáo viên tập luyện văn nghệ tham dự Hội diễn văn nghệ vào 20-11 do LĐLĐ huyện vàngành giáo dục tổ chức.

- Hoàn thiện hồ sơ CĐ theo kế hoạch của BCHCĐ.

- Thăm hỏi ốm đau đối với ĐVCĐ, thân nhân ĐVCĐ.

- Tổ chức tặng quà sinh nhật cho ĐVCĐ.

- Động viên đoàn viên tham gia tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Tham gia các hoạt động cùng chuyên môn: Động viên Gv dự thi GVDG cấp huyện.

 

 

- BCHCĐ

- BCH, ĐVCĐ

- BGH, BCHCĐ

- BCH, ĐVCĐ

- BCHCĐ

- BCH, ĐVCĐ

- BCH, ĐVCĐ

- BCH

 

 

-BCH

 

 

11

2017

 

- Phát động thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

- Cùng chính quyền tham m­ưu với lãnh đạo địa ph­ương tổ chức tốt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

- Cùng nhà trường động viên các tổ chuyên môn thao giảng trong học kì I.

- Tham gia thi văn nghệ do LĐLĐ huyện và PGD tổ chức.

- Thăm hỏi ốm đau đối với ĐVCĐ, thân nhân ĐVCĐ.

- Tổ chức tặng quà sinh nhật cho ĐVCĐ.

- Tham gia các hoạt động cùng chuyên môn.

 

- BCH

- BGH, CTCĐ

 

- BCHCĐ

- BCHCĐ

- ĐVCĐ

- BCH, ĐVCĐ

- BCH

- BCH, ĐVCĐ

 

 

12

2017

 

 

- Tham gia các hoạt động cùng Chuyên môn nhà trường.

- Động viên đoàn viên tham gia các hoạt động chuyên môn.

- Thăm hỏi ốm đau đối với ĐVCĐ, thân nhân ĐVCĐ

- Tổ chức tặng quà sinh nhật cho ĐVCĐ.

- Tham gia các hoạt động cùng chuyên môn.

 

- BCH CĐ

- ĐVCĐ

- BCH, ĐVCĐ

- BCH

- BCH

 

 

1

2018

 

- BCH hoàn thiện sơ kết học kỳ I về công đoàn huyện.

- Lập DS CBGV,NV diện ưu tiên khó khăn năm 2017

- XD kế hoạch đăng ký XDCQVH năm 2017.

- Tập huấn CBCĐ

- Thăm hỏi ốm đau đối với ĐVCĐ, thân nhân ĐVCĐ

- Tổ chức tặng quà sinh nhật cho ĐVCĐ.

- Tham gia các hoạt động cùng chuyên môn.

 

- CTCĐ

- BCH

- BCH

 

- BCH,

- BCH

- CTCĐ

 

 

2

2018

 

- Cùng nhà trường chăm lo quà tết cho CBGV.

- Tham gia các hoạt động cùng chuyên môn.

- Thăm hỏi ốm đau đối với ĐVCĐ, thân nhân ĐVCĐ

- Tổ chức tặng quà sinh nhật cho ĐVCĐ.

 

- BCHCĐ

- BCH, ĐVCĐ

- BCH, ĐVCĐ

- BCH

 

 

3

2018

 

 

- Tham gia các hoạt động cùng chuyên môn, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.

- Tập huấn CBCĐ

- Hoàn thiện Hồ sơ CĐ.

- Thăm hỏi ốm đau đối với ĐVCĐ, thân nhân ĐVCĐ

- Tổ chức tặng quà sinh nhật cho ĐVCĐ.

- Tham gia các hoạt động cùng chuyên môn.

 

-BCH

- Ban nữ công

 

- CTCĐ

- BCH

- BCH, ĐVCĐ

- BCH, ĐVCĐ

 

 

4

2018

 

- Động viên ĐVCĐ ôn tập tốt cho HS chuẩn bị kết thúc năm học.

- Thăm hỏi ốm đau đối với ĐVCĐ, thân nhân ĐVCĐ

- Tổ chức tặng quà sinh nhật cho ĐVCĐ.

- Tham gia các hoạt động cùng chuyên môn.

 

- BCH,ĐVCĐ

- BCH, ĐVCĐ

- BCH

- BCH, ĐVCĐ

 

 

5

2018

 

- Tuyên truyền vận động các hoạt động về tháng Công nhân

- Dự hội nghị chủ tịch công đoàn, h­ướng dẫn tổng kết năm học

- Cùng nhà trường tổ chức họp, bình xét thi đua năm học 2017 – 2018.

- Động viên ĐVCĐ hoàn thiện các thủ tục, hố sơ thi đua khen thưởng của cá nhân với nhà trường.

- Làm BC công đoàn.

- Thăm hỏi ốm đau đối với ĐVCĐ, thân nhân ĐVCĐ

- Tổ chức tặng quà sinh nhật cho ĐVCĐ.

- Tham gia các hoạt động cùng chuyên môn.

 

- BCH

- CTCĐGD

 

- CTCĐ

 

- BCH

- BCH

- BCH, ĐVCĐ

- BCH

- BCH, ĐVCĐ

 

 

6

2018

 

- Thi đua công đoàn (tập thể – các nhân). Hoàn thành báo cáo tổng kết năm học, đề nghị khen thưởng trong hệ thống tổ chức công đoàn.Cùng chính quyền xét thi đua toàn ngành đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua cao . Hoàn thiện các hồ sơ đề nghị khen thưởng với các cấp công đoàn.

- Tổ chức cho ĐVCĐ thăm quan hè 2018.

- Thăm hỏi ốm đau đối với ĐVCĐ, thân nhân ĐVCĐ

- Tổ chức tặng quà sinh nhật cho ĐVCĐ.

- Tham gia các hoạt động cùng chuyên môn.

 

- BCH, ĐVCĐ

 

 

 

- CĐ, CQ

- BCH, ĐVCĐ

- BCH, ĐVCĐ

- BCH

- BCH, ĐVCĐ

 

7

2018

 

- Tham gia các hoạt động cùng chính quyền.

- Tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn hè 2018.

- Thăm hỏi ốm đau đối với ĐVCĐ, thân nhân ĐVCĐ

- Tổ chức tặng quà sinh nhật cho ĐVCĐ.

- Tham gia các hoạt động cùng chuyên môn.

- BCH, ĐVCĐ

- BCH, ĐVCĐ

- BCH, ĐVCĐ

- BCH

- BCH, ĐVCĐ

 

8

2018

- Tham gia hoạt động phối hợp công đoàn- chính quyền bồi

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

- Tham dự tổng kết năm học 2017 - 2018 và chuẩn bị mọi điều kiện để b­ước vào năm học mới 2018- 2019.

- Tham gia các hoạt động cùng chuyên môn.

- Thăm hỏi ốm đau đối với ĐVCĐ, thân nhân ĐVCĐ

- Tổ chức tặng quà sinh nhật cho ĐVCĐ.

- BCH, ĐVCĐ

 

 

- Chủ tịch CĐ

- BCH, ĐVCĐ

- BCH, ĐVCĐ

- BCH, ĐVCĐ

 

Nơi nhận:

- Chi bộ - BGH nhà trường;- Các uv Bch, tổ Công đoàn

- Lưu HSCĐ Đv

 

 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Thị Quế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: BCH công đoàn
Nguồn: thdaoxa.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 9
Tháng 08 : 36
Năm 2020 : 4.041