Thursday, 06/08/2020 - 17:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đào Xá

thư viện

tổng kết hoạt động thư viện

PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG TH ĐÀO XÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         SỐ:    /BC-THĐX                                     Đào Xá, ngày 29 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

     Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Phòng GD&ĐT Phú Bình; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Trường Tiểu học Đào Xá.

   Căn cứ vào kế hoạch hoạt động thư viện trong năm học, vào thực tế kết quả hoạt động thư viện năm học 2016 - 2017. Trường Tiểu học Đào Xá báo cáo kết quả hoạt động thư viện của đơn vị mình như sau:

       I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

      1. Về đội ngũ giáo viên:

       - Tổng số đơn vị có 27 cán bộ - giáo viên trong đó:

        Cán bộ quản lý: 2 đ/c :  01 Hiệu trưởng

                                               01 Phó hiệu trưởng

         Giáo viên: 22 đ/c: 03 Giáo viên chuyên

                                              04 Giáo viên buổi 2

                                               13 Giáo viên chủ nhiệm

         Nhân Viên: 3 đ/c: 01 Kế toán

                                       01 Thư viện

                                       01 Y tế học đường

        Tổng phụ trách đội: 1 đ/c (kiêm nhiệm)

        2. Về học sinh:

        Tổng số lớp học: 13 lớp; Tổng số học sinh: 368 em chia ra các lớp như sau:

STT

Lớp

Tổng số học sinh

Nữ

GVCN

Ghi chú

1

1A

26

12

Hoàng Thị Phượng

 

2

1B

24

14

Nguyễn Thị Xoa

 

3

1C

24

12

Nguyễn Thị Thắng

 

3

2A

34

18

Nguyễn Thị My

 

4

2B

35

22

Nguyễn Thị Thu Lan

 

6

3A

27

9

NguyễnThị Minh Lợi

 

7

3B

28

11

Phạm Thị Phượng

 

8

3C

26

11

Nguyễn Thị Tần

 

9

4A

28

19

Phạm Thị Lựu

 

10

4B

26

13

Trần Thị Thu Hằng

 

11

4C

25

15

Đào Thị Hằng

 

12

5A

36

17

Nguyễn Thị Năm

 

13

5B

37

22

Ngô Thị Hoa

 

         2.1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của BGH nhà trường, phụ huynh học sinh đã đầu tư mua sắm SGK cho học sinh phục vụ tốt cho việc học tập của các em.

          - Đội ngũ cán bộ giáo viên tương đối ổn định.

          - Hoạt động của thư viện đã đi vào nề nếp.

          - Trường đặt ở trung tâm xã, học sinh ham học, ham đọc sách.

          - Cơ sở vật chất khang trang với trang thiết bị tương đối hoàn chỉnh.

          - Đội ngũ giáo viên có tinh thần đoàn kết có ý thức trách nhiệm trong công tác.

          - Nhà trường có đủ phòng học để tổ chức 100% học sinh học 2 buổi / ngày

          - Có đầu sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo tương đối đầy đủ  phục vụ cho giáo viên, học sinh .

- Đặc biệt nhà trường đã nối mạng máy tính trong toàn trường nên việc tra cứu thông tin của giáo viên rất nhiều tiện lợi

- Được sự quan tâm đầu tư của ngành giáo dục, BGH nhà trường, Dự án thư viện thân thiện nên thư viện được bổ sung thêm nhiều loại sách báo, tạp chí tạo thêm vốn tài liệu cho thư viện càng phong phú, từ đó thu hút bạn đọc đến thư viện đọc sách ngày càng nhiều hơn.

          2.2. Khó khăn:

    - Việc mượn, trả sách của giáo viên đôi lúc còn chưa đúng lịch.

    - Sự thay đổi, điều chỉnh nhân sự, phân công giảng dạy và sắp xếp lại thời khóa biểu trong năm học cũng một phần ảnh hưởng đến công tác thư viện.

    -  Ý thức bảo quản sách của học sinh còn chưa cao thêm vào đó là thời tiết mưa phùn, nồm ẩm suốt từ giữa tháng 2 đến hết tháng 3 làm ảnh hưởng đến công tác bảo quản sách và giữ vệ sinh thư viện.

   - Một số bạn đọc, phụ huynh học sinh chưa hiểu được vai trò và tầm quan trọng của thư viện trong việc hỗ trợ học tập.

   - Thư viện nhà trường là thư viện trường học thiết lập theo mô hình thư viện thân thiện nên đồng thời vừa thực hiện chức năng, nhiệm vụ của một thư viện trường phổ thông vừa hoạt động theo mô hình thư viện thân thiện.

        II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN:

         `1. Thực hiện tốt nhiệm vụ của công tác thư viện trong nhà trường:

 - Thư viện góp phần quyết định chất lượng và không ngừng nâng cao năng lực giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh mở rộng kiến thức và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu, bồi dưỡng trí tuệ ... Xây dựng được phương pháp học tập và phong  cách làm việc khoa học, biết sử dụng sách báo trong thư viện.Trong năm học Thư viện đã làm tốt các công tác:

 - Tham mưu với lãnh đạo nhà trường mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ hoạt động Thư viện theo dự án Room to read

       - Thực hiện tốt việc phát hành sách giáo khoa cho học sinh trong toàn trường.

       - Lập kế hoạch bổ sung sách cho Thư viện, mua sách đối ứng dự án thư viện thân thiện đạt 1,45 cuốn/1 học sinh.

        - Kết hợp tổ công tác Thư viện và đội học sinh thư viện tích cực xử lý nghiệp vụ tài liệu trong Thư viện, phân loại theo mã màu, dán nhãn, sắp xếp trang trí thư viện.

        - Tăng cường công tác phục vụ bạn đọc, bảo quản cơ sở vật chất, tài liệu của Thư viện.

         - Có kế hoạch giới thiệu sách thu hút bạn đọc tới Thư viện.

         - Có kế hoạch kiểm kê và thu hồi đúng lịch vào cuối năm học, lập lịch mượn sách trong hè tối thiểu 1 lần/tuần.

        2. Những nội dung cụ thể:

              2.1.  Công tác phát hành sách

      Ngay từ cuối năm học trước đến tháng 9/2016 thư viện nhà trường đã làm tốt công tác phát hành sách, phối hợp với công ty sách TBTH Thái Nguyên đảm bảo đủ SGK, sách buổi 2 cho học sinh học tập. Tổng hợp và nộp số liệu đăng ký về phong Gd và Công ty sách đúng hạn, cung ứng sách đầy đủ và kịp thời, quyết toán đúng lịch. Kết quả: 100% học sinh có đủ SGK và đồ dùng học tập.

      2.2. Công tác quản lý hoạt động thư viện

Ngay đầu năm học, cán bộ thư viện đã tham mưu với nhà trường đã xây

dựng kế hoạch hoạt động thư viện phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và hoạt động theo kế hoạch đã đề ra. Tham mưa với BGH nhà trường ra quyết định thành lập tổ công tác thư viện, đội học sinh thư viện tích cực. Phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên trong tổ công tác thư viện; chia nhóm và phân công hoạt động của đội học sinh thư viện tích cực theo nhóm phụ trách. Kết quả:

     - Tổ công tác thư viện với thành phần: BGH, Cán bộ thư viện, Tổ trưởng các tổ chuyên môn, Đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội thiếu niên, Đại diện Hội cha mẹ học sinh theo các khối lớp đã làm tốt nhiệm vụ của tổ công tác thư viện đó là: Các tổ trưởng (khối trưởng) chuyên môn chỉ đạo tổ tham gia công tác thư viện, có kế hoạch về sách, giới thiệu sách, tổ chức sưu tầm các bài báo xây dựng kho tư liệu, hướng dẫn học sinh đọc sách. Các giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ đạo lớp về các mặt phân phối, thu hồi, bảo quản và sử dụng sách. Hiệu trưởng  cùng với Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Công đoàn cơ sở, Hội cha mẹ học sinh của nhà trường và các tổ chức, đoàn thể địa phương xây dựng thư viện nhà trường, thu hút sự tham gia của cộng đồng đối với công tác thư viện. Giúp quần chúng nhân dân hiểu được tầm quan trọng của thư viện trường học công tác giáo dục.

   - Đội học sinh thư viện tích cực là tập hợp những học sinh tiêu biểu của các lớp thuộc khối 3, khối 4, khối 5; với lòng say mê đọc sách, tinh thần trách nhiệm cùng với sự năng động sáng tạo của học trò đội học sinh thư viện tích cực đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình đó là:  Làm tốt công tác mượn – trả sách tại lớp, hỗ trợ cán bộ thư viện trong việc quản lý, sắp xếp sách trên giá thư viện trong giờ đọc tự do. Một số nhóm trưởng hỗ trợ tích cực trong công tác xử lý nghiệp vụ với sách mới bổ sung ( đóng dấu, dán nhãn, ghi số ĐKCB…) dưới sự giám sát của cán bộ thư viện. Đội học sinh thư viện tích cực còn làm tốt công tác vệ sinh thư viện…

       3. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

   Thư viện luôn bám sát chuyên môn của nhà trường để từ đó lập kế hoạch bổ sung sách và các loại tài liệu vào đầu năm học, đồng thời năm học 2016 – 2017 là năm thứ 2 Trường tiểu học Đào Xá tham gia dự án Thư viện thân thiện của tổ chức Room to Read theo lộ trình cam kết năm học 2016 - 2017. Trường Tiểu học Đào Xá được nhận tài trợ 2 bản sách /1 học sinh, đồng thời nhà trường cũng phải mua đối ứng 1 bản sách / 1 học sinh. Kết quả đạt được:

    - Tháng 8/2016 thư viện nhà trường được nhận tài trợ: 533 bản sách.

    - Tháng 11/2016 thư viện nhà trường mua đối ứng:  564 bản sách.

    - Thư viện nhà trường thường xuyên tuyên truyền về tầm quan trọng của thư viện trường học công tác giáo dục, nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng đối với công tác thư viện. Có 100% phụ huynh trả lời phiếu điều tra khảo sát: 376 phiếu;  Thực hiện điều tra nhận thức về hoạt động thư viện trường tiểu học đối với phụ huynh học sinh.

   - Cán bộ thư viện nhà trường tích cực học tập trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tham gia tập huấn công tác thư viện do Phòng GD&ĐT cùng Room to read tổ chức, tham gia các cuộc thi thư viện do Phòng Giáo dục huyện tổ chức nhằm  giao lưu, học tập kinh nghiệm từ bạn bè đồng nghiệp. Nhà trường có cán bộ thư viện tham gia thi và đạt cán bộ thư viện giỏi cấp huyện.

    4. Công tác phục vụ bạn đọc

    - Công tác phục vụ bạn đọc là nhiệm vụ cốt lõi của hoạt động thư viện. Trong năm học 2016 - 2017 thư viện trường tiểu học Đào Xá luôn làm tốt công tác này. Nhà trường thực hiện tiết đọc thư viện theo thời khóa biểu 1 tiết/tuần. Tổ chức đọc tự do theo khối lớp vào giờ ra chơi và đầu giờ buổi chiều. Cho học sinh mượn sách về nhà theo khối lớp. Tuyên truyền giới thiệu sách dưới nhiều hình thức như: bài giới thiệu sách, trưng bày sách…Trong năm học thư viện đã tổ chức các hoạt động như: Phát động 01 tháng đọc sách ( 20/4 – 20/5) nhân kỷ niệm ngày sách Việt Nam 21/4;  ngày sinh Lê Nin 22/4; Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4; Ngày giải phóng Miền Nam 30/4; Ngày Quốc tế lao động 01/5; Ngày giải phóng Điện Biên Phủ 7/5; Ngày thành lập Đôi TNTP Hồ Chí Minh 15/5; Ngày sinh nhật Bác 19/5. Đã tổ chức  được  510 Tiết đọc thư viện; 8699 Lượt mượn về nhà; ...

   - Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách trước toàn trường vào đầu các tháng tạo tính hấp dẫn trong hoạt động cử thư viện. Từ phong trào đọc sách của học sinh góp phần nâng cao kết quả học tập của học sinh cụ thể là chất lượng giáo dục trung toàn trường : - Tổng số học sinh toàn trường: 376 em trong đó:

   + Hoàn thành: 374 em đạt 99,4%

   + Chưa hoàn thành: 2 em chiếm 0,6%.

   + Đề nghị khen thưởng cho cá nhân và sao đọc sách năm học 2016-2017 theo số lượng do Phòng Giáo dục phân bổ.

        5Công tác kiểm kê bảo quản tài liệu, hồ sơ.

         - Cán bộ thư viện cùng đội học sinh thư viện tích cực thường xuyên kiểm tra, gia cố tài liệu rách, hỏng bằng biện pháp thủ công như dán, ghim, sửa nhãn…Cho mượn và thu hồi sách đúng lịch, nhắc nhở học sinh mượn sách quá hạn, hạn chế mất mát, hư hỏng ở mức thấp nhất.

        - Lập biên bản và nhắc nhở với trường hợp mất sách.

         6. Đề xuất, kiến nghị:

         - Để hoạt động thư viện ngày càng có hiệu quả, đề nghị nhà trường, cán bộ hỗ trợ luôn quan tâm và tạo điều kiện đầu tư sách đọc cho thư viện, quán triệt giáo viên và học sinh ý thức bảo quản và sử dụng sách hợp lý góp phần năng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

        Trên đây là  báo cáo hoạt động Thư viện của Trường tiểu học Đào Xá năm học 2016-2017, nay xin được báo cáo và đề nghị  PGD & ĐT Phú Bình kiểm tra công nhận.

                                                                      Đào xá, ngày 19  tháng 05 năm 2017

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

 

Nguyễn Thị Quế

 

 

NGƯỜI LẬP BC

 

 

Nguyễn Thị Hải

 

 

 

Tác giả: BGH
Nguồn: thdaoxa.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 9
Tháng 08 : 36
Năm 2020 : 4.041