Saturday, 30/05/2020 - 00:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đào Xá

Báo cáo thành tích công đoàn

Báo cáo thành tích hoạt động công đoàn năm học 2016-2017

CĐ GIÁO DỤC PHÚ BÌNH                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CĐCS TIỂU HỌC ĐÀO XÁ                                                       Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                

            Số: 46 /BC- CĐĐX                                         Đào Xá, ngày 28  tháng 5  năm 2017

 

BÁO CÁO

THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Năm học 2016-2017

 

Năm học 2016-2017 được sự quan tâm tạo điều kiện của Chi bộ, nhà trường, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ đoàn viên công đoàn, công đoàn trường Tiểu học Đào Xá đã đạt được những thành tích đáng kể như sau:

        A. TÌNH HÌNH, ĐỘI NGŨ CNVC, LĐ:

      - Tổng số CBGV, CNV: 25 đ/c, nữ 23 đ/c.

      - Tổng số CBGV, CNV hợp đồng ngoài biên chế: 4, nữ 4 đ/c.

      - Tổng số CBGV, CNV được đóng BHXH, BHYT: 25 đ/c nữ 23 đ/c.

      Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ đoàn viên công đoàn 100% đều đạt và trên chuẩn trong đó: Trình độ đại học có 17 đồng chí; Cao đẳng có 4 đồng chí; trung cấp có 4 đồng chí. Để nâng cao trình độ, năm học này có 1 đồng chí đang theo học lớp đại học; 1 đồng chí theo học và đã tốt nghiệp  lớp trung cấp chính trị.

      - Tổng số Đảng viên trong chi bộ: 12 đ/c, nữ 10 đ/c

      - Đoàn viên công đoàn có trình độ chuyên môn vững vàng, nghiệp vụ sư phạm tốt luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có đoàn viên vi phạm chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như  vi phạm quy chế chuyên môn.

B. THÀNH TÍCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC:

I. Công tác tuyên truyền giáo dục:

             Năm học 2016-2017 Công đoàn Giáo dục huyện Phú Bình tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn Giáo dục huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai kế hoạch hành động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, BCH Công đoàn Trường Tiểu học Đào Xá tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế nhà trường.

      Công đoàn phối hợp với chính quyền nhà trường tổ chức học tập nhiệm vụ năm học của ngành, thống nhất chương trình kế hoạch hoạt động của đơn vị cả năm học của nhà trường và công đoàn.

      Kết hợp với chuyên môn động viên, bồi dưỡng giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện.

      Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày thành lập hội LHPNVN 20-10 gồm: ôn truyền thống PNVN, thi cầu lông giữa 3 tổ chuyên môn, chọn đội tuyển dự thi cấp huyện. Phối hợp với nhà trường, Liên đội tổ chức tốt lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt nam 20/11.

       Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và gặp mặt dâu rể với nội dung: Ôn truyền thống, tìm hiểu về kiến thức gia đình, kiến thức pháp luật và giao lưu văn nghệ được 100% đoàn viên công đoàn tham gia, qua đó tạo không khí phấn khởi trong tập thể đơn vị.

      - Tuyên truyền giáo dục pháp luật, chống tệ nạn xã hội; Tuyên truyền Nghị quyết Công đoàn cấp trên đến 100% Cán bộ Đoàn viên công đoàn.

      - Cán bộ- Đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động do Công đoàn và chuyên môn phối hợp phát động trong năm học như: Thực hiện tốt cuộc vân động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thi giáo viên giỏi các cấp; Phối hợp với công đoàn xã thi nấu ăn-văn nghệ do CĐCS cấp cụm tổ chức.

II. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động:

1. Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”:

       - Phong trào thi đua dạy tốt được nhà trường và công đoàn đặc biệt quan tâm. Do đó để đạt kế hoạch đề ra, công đoàn đã tham mưu với nhà trường trong việc phân công chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó công đoàn cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các lớp đại học, trung cấp chính trị ... Trong năm học đơn vị có 4 đ/c theo học và có 2 đồng chí đã tốt nghiệp lớp đại học tại chức; 1 đ/c tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị.    

     - Cùng với chuyên môn động viên, bồi dưỡng giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp... Để nâng cao chất lượng giáo dục, công đoàn cũng kết hợp với chuyên môn thanh tra và kiểm tra hồ sơ chuyên môn giáo viên theo kế hoạch kiểm tra nội bộ. Số giờ thao giảng của ĐVCĐ trong năm là 40 tiết; trong đó số xếp loại giỏi: 40 tiết; Khá: 0.

      - Tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia thi GVG cấp trường đạt 12/ 12 đồng chí; Bồi dưỡng dự thi cấp huyện đạt 4/4 đồng chí; thi Đọc diễn cảm và kể chuyện cấp trường đạt 16/20 đồng chí; dự thi cấp huyện đạt 2/2 đồng chí (1 giải nhì, 1 giải ba).

      - Bên cạnh đó Công đoàn nhà trường đã tổ chức hỗ trợ, thưởng cho 5 giáo viên có học sinh giỏi các cấp; hỗ trợ cho học sinh dự thi giải toán trên mạng kết quả: có 12 em đạt giải cấp huyện, 2 em đạt giải cấp tỉnh; 2 em đạt giải Tiếng Anh trên mạng cấp huyện. Hỗ trợ cho học sinh dự thi các môn tại Hội khỏe học sinh như; bơi, cờ vua, điền kinh cấp huyện và hỗ trợ cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào 22/4/2017.

       2.Thực hiện quy chế Dân chủ và cuộc vận động “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”:

- Để thực hiện tốt quy chế Dân chủ và cuộc vận động “Dân chủ-kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm, ngay từ đầu năm học, công đoàn và nhà trường đã làm tốt công tác phối hợp để xây dựng kế hoạch hoạt động chung của nhà trường cũng như công đoàn cụ thể:

       + Cùng nhà trường tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC đúng thời gian quy định. Tại hội nghị các nội dung đều được bàn luận dân chủ, công khai đảm bảo khách quan, tạo sự đồng thuận trong tập thể đơn vị đặc biệt là việc công khai tài chính. Đơn vị tự đánh giá đạt loại Tốt.

 Chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân: Lập kế hoạch hoạt động; Thực hiện kiểm tra, giám sát các nội dung theo kế hoạch đề ra. Trong năm học đơn vị không có khiếu kiện, thắc cần phải giải quyết. Tự xếp loại  hoạt động của Ban TTND: Đạt loại tốt.

3. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”:

       Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” là cuộc vận động xuyên suốt năm học đều được ĐVCĐ thực hiện nghiêm túc, điển hình tiêu biểu cho các tấm gương này là: đ/c Nguyễn Thị Xoa, Hoàng Thị Phượng, Nguyễn Thị Tần, Ngô Thị Hoa, Dương Thành Vũ,.. Kết quả đánh giá tập thể và cá nhân thực hiện cuộc vận động: 

        Loại tốt: 21 đ/c = 84 %; loại khá: 4 đ/c = 16%; loại trung bình: 0.

4. Công tác Xã hội hóa giáo dục:

       - Cùng nhà trường tham mưu với Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch thu - chi quỹ xã hội hóa để tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường; sử dụng tiền xã hội hóa vào việc bắn mái tôn 4 phòng học; đổ bô tông lối vào cổng trường; Làm lại cổng trường; biển tên trường; khẩu hiệu…Tổng số kinh phí xã hội hóa đóng góp và đã chi cho năm học 2016-2017 là: 112 800 000 đồng  (Một trăm mười hai triệu tám trăm nghìn đồng). Bên cạnh đó, nhà trường còn được công ty môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh- chi nhánh tại Hà Nội tặng số áo đồng phục mùa đông cho 100 học sinh con hộ nghèo và cận nghèo, học sinh có thành tích học tập tốt trị giá 12 triệu đồng; Cha mẹ học sinh xây dựng quỹ khen thưởng và đã thưởng cho học sinh đạt giải tại các cuộc thi cấp trường, cấp huyện và cuối năm với tổng số tiền là 18 850 000 đồng.

     5. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá gắn với xây dựng cơ quan văn hoá và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở” :

      - Thực hiện tốt những quy định của cơ quan văn hoá: Đã tổ chức cho Đoàn viên công đoàn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, nhà trường đăng ký xây dựng cơ quan văn hoá và cùng Đoàn viên thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan văn hóa.

+ Trong năm học, đã có 25/25 gia đình nhà giáo của đơn vị đạt Gia đình văn hóa ở khu dân cư.

+ Đơn vị  được công nhận đạt cơ quan văn hoá  năm 2016.

6. Hoạt động nữ công-Phong trào “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà”:

       - Ban nữ công hoạt động thường xuyên, liên tục và có hiệu quả, bồi dưỡng kiến thức chăm sóc gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, cách chăm sóc bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa thông qua các buổi mít tinh, tọa đàm, giao lưu,...

       - Trong năm học, công đoàn và nhà trường nhất trí đề ban thi đua ngành xét công nhận danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cơ sở: 3 đồng chí; Lao động tiên tiến: 18 đồng chí. Danh hiệu tổ công đoàn xuất sắc: 3 tổ ( tổ 1-2-3; Tổ 4-5 và Tổ văn phòng).

      + Danh hiệu “ Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”: 20 đ/c.

      + Đơn vị bình chọn 3 đoàn viên công đoàn xuất sắc và đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng 1 đồng chí.

      + Công đoàn trường đề nghị danh hiệu: Công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp huyện.

      III. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động:

      Chăm lo xây dựng Đảng- xây dựng tổ chức công đoàn là một nội dung quan trọng của hoạt động công đoàn. Do vậy việc giáo dục Đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương đường lối của Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết của công đoàn các cấp được công đoàn nhà trường theo dõi, đôn đốc sát sao tới 100% ĐVCĐ. Trong năm học, 100% ĐVCĐ thực hiện nghiêm túc;

     - Bồi dưỡng, giúp đỡ và giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú để đi học cảm tình Đảng.

     - Phối hợp với chính quyền xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí cao trong công tác.

     - Xây dựng quỹ trợ cấp khó khăn 10.000 đồng/1 người/1 tháng; trích nộp 15% về công đoàn ngành đầy đủ.

.    - Xây dựng quỹ thăm quan du lịch là 200.000 đồng/1 người/1 tháng, đến nay số quỹ hiện có là 40 triệu đồng, đơn vị dự kiến thăm quan tại Sầm Sơn vào tháng 6/2017.

      Công đoàn đã phối hợp với chính quyền nhà trường luôn quan tâm chăm lo đến lợi ích của người lao động, lương và các khoản phụ cấp của CBGV, CNV được đảm bảo. Không có đoàn viên công đoàn quá khó khăn. Đơn vị đã tổ chức thăm hỏi được 21 lượt người ( cả đoàn viên và thân nhân đoàn viên) với tổng số tiền là 1 400 000 đồng; Trong năm học đơn vị cũng đã trợ cấp khó khăn cho 4 ĐVCĐ trị giá 2 triệu đồng;  số học sinh được hỗ trợ và khen thưởng là 232 em với tổng số tiền là: 32 950 000 đ. Bên cạnh đó đơn vị còn tổ chức giúp đỡ cùng liên đội quyên góp ủng hộ đàn gà khăn quàng đỏ, .... Hũ gạo tình thương; ủng hộ Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Thái Nguyên, Tham gia các cuộc vận động ủng hộ do cấp trên phát động với tổng số tiền là

8 389 000 đồng.

     IV. Chăm lo xây dựng Đảng-Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh:

        Chăm lo xây dựng Đảng- xây dựng tổ chức công đoàn là một nội dung quan trọng của hoạt động công đoàn. Do vậy việc giáo dục Đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương đường lối của Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết của công đoàn các cấp được công đoàn nhà trường theo dõi, đôn đốc sát sao tới 100% ĐVCĐ. Trong năm học, 100% ĐVCĐ thực hiện nghiêm túc;

       - Bồi dưỡng, giúp đỡ và giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú để giới thiệu đi học cảm tình và đạt kết quả tốt.

      - Phối hợp với chính quyền xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí cao trong công tác chuyên môn và trong các hoạt động xã hội.

       Để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền nhà trường trong mọi hoạt động cùng nhau giải quyết công việc một cách công khai dân chủ đảm bảo đúng luật, giải đáp kịp thời các thắc mắc về chế độ chính sách của đoàn viên công đoàn.

       Chỉ đạo công tác kiểm tra của công đoàn, ban nữ công hoạt động có kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao.

       Ban chấp hành công đoàn dự hội họp do cấp trên tổ chức đầy đủ, đúng giờ, đúng lịch. Hồ sơ công đoàn đầy đủ đảm bảo chất lượng. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, đúng quy định và kịp thời.

     + Tự chấm điểm và đánh giá: 94đ

     +  Đề nghị công nhận danh hiệu: Công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp huyện.

     Trên đây là những thành tich mà công đoàn trường Tiểu học Đào Xá đã đạt được trong năm học 2016-2017. Đề nghị Công đoàn cấp trên kiểm tra- công  nhận.

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Tâm

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quế

 

 

 

 

Tác giả: BCH công đoàn
Nguồn: thdaoxa.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 53
Tháng 05 : 663
Năm 2020 : 2.624