Ngày 14/4/2018 TrườngTiểu học Đào Xá tổ chức cho 132 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 là cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu đại diện cho 403 học sinh trong trường đi báo công tại khu di tích ATK Định Hóa-Thái Nguyên sau đó về vui chơi tại khu du lịch sinh thái Hồ Núi Cốc. Cùng đi với đoàn có BGH nhà trường, 22 giáo viên-nhân viên và đại diện Hội cha mẹ học sinh. Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, an toàn và mang đầy ý nghĩa.